Insinööritoimisto Ovaalin toimintaan sisältyy

Rakennussuunnittelu

   - Talonrakennus

   - Rakenne

   - Jätevesi

Maa-ainesottosuunnitelmat

Ranta-asemakaavat

Asbesti- ja muut haitta-ainekartoitukset

Rakennuttaminen

   - Vastaavan mestarin työt

   - urakkakilpailutusasiakirjojen laadinta